RSS

Opholdsstedet Svanen

Opholdsstedet Svanen har til huse i en ældre velrenoveret ejendom, beliggende på en stor og ugeneret grund med gamle frugttræer, boldbane og diverse muligheder for aktivitet og samvær, placeret midt i den “barske” og særegne natur på Thyholm, nær ved skoven, havet og fjorden.

Opholdsstedet Svanen er solidt forankret i lokalsamfundet på Thyholm. En forankring, og et tilhørsforhold til et lille overskueligt og velfungerende lokalsamfund, der ikke mindst har baggrund i omstændigheder ved Svanens opstart i januar 2002, som for et opholdssted til socialt utilpassede unge ikke er sædvane, at det foregik på initiativ og indsats af en lokal borgergruppe på Thyholm.

Opholdsstedet Svanens medarbejdere, og ikke mindst de unge, oplever fortløbende de positive konsekvenser af lokalsamfundets interesse og velvilje over for “dem  fra Svanen”, herunder en betydelig “social sammenhængskraft” i almindelig daglig livsførelse, konkret udtrykt i muligheder for skole, uddannelse, arbejdsprøvning, foreningsliv og lokale sociale relationer og netværk.

Opholdsstedet Svanen er godkendt til 6 unge i alderen 12-18 år, med mulighed for forlængelse til det fyldte 23 år. Godkendelsen er givet af Struer Kommune, som ligeledes fører det løbende tilsyn.

Opholdsstedet Svanens målgruppe er socialt belastede og omsorgssvigtede unge med betydelige sociale- og adfærdsmæssige problemer, herunder særligt socialt utilpassede og udadreagerende unge, ofte karakteriseret og beskrevet som værende kriminalitets- og misbrugstruede unge i udpræget og bekymrende risiko for marginalisering i forhold til alm. dansk hverdag og samfund.

Opholdsstedet Svanen
Hovedvej 78
7790 Thyholm
Tlf: 9691 0909
Fax: 9691 0910
Mail: svanen@mail.dk
www.svanen-thyholm.dk

Det socialpædagogiske opholdssted Svanen, kendetegnet ved kvalitet, kontinuitet og social sammenhængskraft i vedholdende og konsekvent omsorgsfuld indsats for anbragte unge,-

Opholdssted Svanen, kendetegnet ved udvikling på baggrund af tilknytning, båret af tydelige og troværdige voksne der stiller krav, opmuntrer og formidler kvalificeret støtte til udsatte unge,-

This slideshow requires JavaScript.

 

Der er lukket for kommentarer.

 
%d bloggers like this: