RSS

Effektiv indsats for udsatte børn og unge

02 okt

Socialminister Benedikte Kjær: Jeg bliver meget ofte konfronteret med den opfattelse, at det sociale område i de seneste år har været udsat for omfattende besparelser.

Men sandheden er, at vi aldrig før har brugt så mange penge, som vi gør nu – bare på de seneste fire år er udgifterne til socialt udsatte børn og unge, til handicappede, til voksne udsatte og til ældre steget med mere end seks milliarder kroner. Og den modsætning siger mig, at pengene på det specialiserede socialområde både kan og skal bruges bedre.

For nylig hørte jeg om en sag, hvor en kommune betalte en million kroner om året for at undgå, at en borger satte ild til ting, og den praksis fortsatte selv efter den pågældende borgere havde fået så dårligt helbred, at han ikke længere var i stand til at stryge en tændstik.

Derudover er der eksempler på kommuner, der placerer utilpassede unge i sommerhuse, mandsopdækket af pædagoger – som der senest var et eksempel på for et halvt år siden til den nette sum af syv millioner kr. om året.

Vi har også set en tendens til, at nogle kommuner ikke er gode nok til at følge med i, hvordan det går de omsorgsvigtede børn og unge, der er blevet anbragt på socialpædagogiske opholdssteder.

En anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted kan foregå på mange måder og kunne i nogle tilfælde måske helt være undgået, og ved at undlade at følge op på om indsatsen har den ønskede virkning, får kommunerne ikke mulighed for at gøre det bedre fremover – til store menneskelige og økonomiske omkostninger. Det fortæller mig, at der er noget helt galt.

Det er ikke holdbart – hverken for borgerne eller for samfundsøkonomien, og staten og kommunerne skal i fællesskab blive meget dygtigere til at finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Desværre ved vi på nuværende tidspunkt meget lidt om, hvad vi får for pengene på det sociale område, for der har af uforklarlige årsager ikke været tradition for at finde ud af, om den hjælp, som vi tilbyder fx. socialt belastede og kriminalitetstruede unge, virker efter hensigten.

Her kan vi lære af sundhedsområdet, hvor det ville være utænkeligt ikke at måle effekten af den behandling man giver patienten.

Som regering har vi et ansvar for at hjælpe kommunerne med en faglig forsvarlig omlægning af indsatsen på det sociale område. Vi skal blive langt bedre til at indsamle og udvikle viden om, hvad der virker, og formidle den viden så den kan bruges i praksis i kommunerne.

Regeringen har også et ansvar for at stille redskaber til rådighed for kommunerne, så kommunerne selv kan måle virkningen af indsatsen.

Jeg vil derfor meget snart sætte mig ned sammen med KL, så vi kan få sat gang i arbejdet. Kun ved at blive meget skarpere på evaluering og effektmåling, kan vi sikre borgerne den rigtige hjælp og forhindre, at kommunerne bruger penge på foranstaltninger, som er unødvendige.

Vi skal fremme den indsats, som virker, og pengene skal bruges fornuftigt – det skylder vi udsatte børn, unge og voksne. Kilde: Berlingske Tidende

Opholdssted for selvskadende unge - Opholdsstedet Svanen

Reklamer
 

Tags: , , ,

Der er lukket for kommentarer.

 
%d bloggers like this: