RSS

Anbragte unge mister ofte kontakten til søskende

14 okt

Søskende skal så vidt muligt placeres sammen, når de anbringes uden for hjemmet. Sådan lyder det i lovgivningen. Alligevel oplever omkring en tredjedel af de anbragte børn og unge at blive adskilt fra deres søskende.

Mange af dem mister herefter kontakten, da der er stor forskel på den kommunale praksis, når det gælder samvær mellem søskende. Mens nogle søskende ses regelmæssigt, må andre nøjes med få møder om året.

Søskendetabet kan få alvorlige konsekvenser for de udsatte børn og unge, der i forvejen har svagere netværk og færre venner end deres jævnaldrende, lyder det fra Børnerådet, der vil have klare retningslinjer for samværet.

Især når det gælder de store børneflokke, kan det være praktisk vanskeligt at koordinere samvær mellem søskende. Det er helt afgørende, at der følger en vejledning med, så det bliver klart for kommuner, institutioner og ikke mindst  plejefamilier, hvem der har ansvaret for samværet, hvem der skal sørge for transport, og hvem der skal betale.

Samtidig skal der sikres ordentlige rammer. Institutionerne skal for eksempel geares til at rumme overnattende søskende, så besøg ikke bare begrænses til et par timer, siger formand for Børnerådet Lisbeth Zornig Andersen.

Ifølge undersøgelser fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – er det ikke kun børn og unge anbragt uden for hjemmet, men også de børn, der forbliver i hjemmet eller bor hos samværsforælderen, der risikerer at miste kontakt til deres søskende.

Dermed adskilles i alt to ud af tre børn fra en søskende, de føler sig knyttet til i forbindelse med en anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted eller lign. Hele 32 procent af disse børn og unge giver udtryk for, at de gerne vil se deres søskende oftere.

Det kommer ikke bag på Alice Sørensen, formand i FBU, der er en forening af forældre til anbragte børn og unge. Hun kender til flere eksempler på søskende, som stort set ikke ses.

De ses måske til fødselsdage et par gange om året. Det er det. Det er en stor sorg for børnene, der jo reelt ikke har nogen mulighed for at opretholde et fornuftigt forhold til deres biologiske søskende. For dem er der tale om endnu et voldsomt tab af væsentlige relationer, siger hun.

Afdelingschef ved SFI’s børne- og familiedel Anne-Dorthe Hestbæk efterlyser også bedre rammer for søskendesamvær og understreger, at regelmæssig kontakt til søskende netop er særlig vigtig for socialt belastede børn og unge, der er anbragt uden for deres hjem.

Søskende kan være den eneste tilbageværende livline til en biologisk familie og børnenes bedste mulighed for et meningsfuldt fællesskab. De deler en turbulent barndom – et åg, de også som voksne kan bære i fællesskab – hvis de vel at mærke har haft mulighed for at etablere et ordentligt forhold i deres opvækst, siger Anne-Dorthe Hestbæk.

Hvert år anbringes 5000 børn uden for hjemmet. En gennemgang af flere anbringelsessager viste i 2008, at anbragte børn og unge ofte kommer fra børnerige familier, og ofte har flere søskende end andre børn. Kilde: DR

Opholdssteder for unge - Opholdsstedet Svanen

Reklamer
 

Tags: , ,

Der er lukket for kommentarer.

 
%d bloggers like this: