RSS

Samarbejder mellem skoler og socialforvaltninger kan forbedres

04 maj

Danske folke- og specialskoler samarbejder konstruktivt med de mange myndigheder og institutioner omkring dem, viser en ny rapport fra SFI.

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer til skoleledere og udvalgte lærere på 720 folkeskoler og specialskoler og spørger til samarbejdet med skoleforvaltning, socialforvaltning, pædagogisk og psykologisk personale (PPS), politi og sociale myndigheder (SSP) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Rapporten tegner et positivt billede af samarbejdet, men i forholdet mellem skolerne og socialforvaltningerne er der også negative toner. Halvdelen af de adspurgte skoleledere mener, at samarbejdet med socialforvaltningen er godt, mens hver sjette betegner det som dårligt.

Skolerne kontakter typisk socialforvaltningen, når de er bekymrede for en elevs indlæring eller adfærd og ønsker forebyggende hjælp fra kommunen. Men på grund af regler om tavshedspligt får skolen ikke indsigt i, hvordan der følges op på sagen i forvaltningen, og det skaber utilfredshed.

Lidt under halvdelen af skolelederne mener godt nok, at forvaltningen er lydhør over for henvendelserne, men samtidig mener hver tredje ikke, at kommunen er god nok til at inddrage skolen i løsningen af de udsatte børns problemer.

Til gengæld er de fleste skoleledere meget tilfredse med samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Tre ud af fire skoleledere mener, at der med etableringen af UU er kommet et større fokus på den individuelle vejledning og støtte til unge med særlige behov. Kilde: SFI

Opholdssteder med intern skole - Opholdsstedet Svanen

Reklamer
 

Tags: ,

Der er lukket for kommentarer.

 
%d bloggers like this: