RSS

Opholdsstedet Svanens målgruppe

Opholdsstedet Svanen er godkendt til 6 døgnanbragte unge i alderen 12-18 år, med mulighed for forlængelse til det fyldte 23 år – Svanen tilbyder alle anbringende kommuner, at udarbejde og indgå i individuelt tilrettelagt udslusning og efterværn for anbragte unge.

Målgruppen er kendetegnet ved:

Sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder

Kontakt og tilknytningsforstyrrelser

Unge med ADHD – Unge med særlige behov

Traumer og tab som følge af seksuelle overgreb

Selvskadene unge – Unge med selvskadende adfærd

Udadreagerende unge – Unge med udadreagerende adfærd

Problemer med misbrug af stoffer – dog uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed

Børn og unge fra problemramte etniske minoritetsfamilier

Det socialpædagogiske opholdssted Svanen, kendetegnet ved omhyggelig og kritisk brug af den aktuelt bedste viden, når der træffes beslutninger om anbragte unges velfærd,-

Det socialpædagogiske opholdssted Svanen, kendetegnet ved at sætte tydelige og konsekvente grænser for unges negative adfærd og give vedholdende støtte til positiv adfærd,-

This slideshow requires JavaScript.

Reklamer
 

Der er lukket for kommentarer.

 
%d bloggers like this: