RSS

Opholdssted med efterværn

Opholdsstedet Svanen tilbyder individuelt og fleksibelt efterværn

Opholdsstedet Svanen råder i umiddelbar nærhed af opholdsstedet over endnu en ejendom, der indrettet med blandt andet selvstændig bolig til tre unge, fungerer som socialfagligt udgangspunkt for Svanens tilbud til de anbringende kommuner og unge om sammenhængende indsats med individuelt tilrettelagt udslusning og efterværn.

Opholdsstedet Svanen er af tilsynskommunen, Struer Kommune, godkendt til at etablere og drive sådanne individuelt tilrettelagte forløb med udslusning og efterværn for pt. 3 socialt udsatte unge.

Opholdsstedet Svanen tilbyder efterværn for anbragte unge

Opholdsstedet Svanen påbegynder ca. 6 måneder før afslutningen af den unges ophold, i et samarbejde med anbringende kommune, den unge og evt. forældre og/eller i øvrigt relevant netværk, planlægningen af den unges udslusning fra opholdsstedet, herunder, i det omfang det er muligt, at sikre ordnede og stabile forhold vedr. boligsituation, uddannelse og/eller læreplads- arbejde samt tilknytning af en kvalificeret støtte-kontaktperson til fortsat indsats og støtte af den unges muligheder for hensigtsmæssig positiv udvikling.

Opholdsstedet Svanen, kendetegnet ved udvikling på baggrund af tilknytning – kvalitet, kontinuitet og social sammenhængskraft i vedholdende indsats for udsatte og anbragte unge,-

This slideshow requires JavaScript.

Reklamer
 

Der er lukket for kommentarer.

 
%d bloggers like this: